Real Estate Professionals in New York (Zip Code: 10011)

New York, NY information and City data

Other city names in Zip Code 10011 are NEW YORK

Please note, that information below represents that of the zip code 10011

10011: NEW YORK New York has an average home value of $1,000,001.00 and has 30,277 households in the zip code.

The total value of the real estate stock in 10011 is $30,277,030,277.00

The income per Household is $61,986.00 and the average household in 10011 has 1.55 people.

NEW YORK is in the County of NEW YORK and has a telephone area code of 212/347/646/718/917

NEW YORK does recognize daylight savings time.

Learn what Wikipedia has to say about NEW YORK New York

Division: Middle Atlantic
Elevation: 54
Latitude: 40.74406 | Longitude: -74.004592 (Map this zip code)
CSA Name: New York-Newark-Bridgeport, NY-NJ-CT-PA
MSA Name: New York-Northern New Jersey-Long Island
CBSA Name New York-Northern New Jersey-Long Island, NY-NJ-PA
PMSA Name: New York, NY PMSA
Region: Northeast

Total Population in Zip Code 10011
46,669
Gender Breakdown
Male Population 24,222
Female Population 22,447
Population Ethnicity Breakdown
White 38,198
Black 2,542
Asian 2,865
Hispanic 5,661
Indian 109
Hawaiian 36
Other 1,697
Other Zip Codes in NEW YORK, New York
Zip Code City Name Average House Value Zip Code Population
10004 BOWLING GREEN NY $181,900.00 1,225
10013 CANAL STREET NY $708,300.00 25,042
10013 CHINATOWN NY $708,300.00 25,042
10007 CHURCH STREET NY $570,000.00 3,522
10030 COLLEGE NY $212,500.00 25,847
10039 COLONIAL PARK NY $61,000.00 21,737
10003 COOPER NY $1,000,001.00 53,673
10001 EMPIRE STATE NY $1,000,001.00 17,310
10040 FORT GEORGE NY $275,000.00 46,599
10022 FRANKLIN D ROOSEVELT NY $427,800.00 30,642
10001 G P O NY $1,000,001.00 17,310
10017 GRAND CENTRAL NY $1,000,001.00 16,201
10001 GREELEY SQUARE NY $1,000,001.00 17,310
10031 HAMILTON GRANGE NY $431,500.00 60,221
10002 KNICKERBOCKER NY $178,100.00 84,870
10037 LINCOLNTON NY $450,000.00 16,984
10001 MACYS FINANCE NY $1,000,001.00 17,310
10010 MADISON SQUARE STA NY $875,000.00 26,408
10282 MANHATTAN NY $0.00 1,574
10165 MANHATTAN NY $0.00 7
10038 MANHATTAN NY $46,800.00 15,574
10039 MANHATTAN NY $61,000.00 21,737
10034 MANHATTAN NY $75,200.00 41,756
10019 MANHATTAN NY $112,500.00 36,012
10162 MANHATTAN NY $137,500.00 1,726
10005 MANHATTAN NY $148,200.00 884
10033 MANHATTAN NY $160,000.00 58,259
10002 MANHATTAN NY $178,100.00 84,870
10006 MANHATTAN NY $187,500.00 1,447
10009 MANHATTAN NY $198,400.00 58,595
10030 MANHATTAN NY $212,500.00 25,847
10035 MANHATTAN NY $229,200.00 32,702
10029 MANHATTAN NY $264,300.00 75,390
10040 MANHATTAN NY $275,000.00 46,599
10032 MANHATTAN NY $276,900.00 63,842
10018 MANHATTAN NY $294,300.00 4,255
10280 MANHATTAN NY $318,600.00 6,614
10027 MANHATTAN NY $325,000.00 56,168
10022 MANHATTAN NY $427,800.00 30,642
10031 MANHATTAN NY $431,500.00 60,221
10037 MANHATTAN NY $450,000.00 16,984
10007 MANHATTAN NY $570,000.00 3,522
10013 MANHATTAN NY $708,300.00 25,042
10010 MANHATTAN NY $875,000.00 26,408
10012 MANHATTAN NY $987,500.00 26,000
10024 MANHATTAN NY $1,000,001.00 61,414
10016 MANHATTAN NY $1,000,001.00 51,217
10014 MANHATTAN NY $1,000,001.00 32,667
10025 MANHATTAN NY $1,000,001.00 97,086
10036 MANHATTAN NY $1,000,001.00 18,751
10001 MANHATTAN NY $1,000,001.00 17,310
10021 MANHATTAN NY $1,000,001.00 102,078
10017 MANHATTAN NY $1,000,001.00 16,201
10128 MANHATTAN NY $1,000,001.00 59,856
10003 MANHATTAN NY $1,000,001.00 53,673
10023 MANHATTAN NY $1,000,001.00 62,206
10028 MANHATTAN NY $1,000,001.00 44,987
10027 MANHATTANVILLE NY $325,000.00 56,168
10026 MORNINGSIDE NY $466,700.00 30,377
10165 NEW YORK NY $0.00 7
10282 NEW YORK NY $0.00 1,574
10044 NEW YORK NY $32,900.00 9,520
10038 NEW YORK NY $46,800.00 15,574
10039 NEW YORK NY $61,000.00 21,737
10034 NEW YORK NY $75,200.00 41,756
10019 NEW YORK NY $112,500.00 36,012
10162 NEW YORK NY $137,500.00 1,726
10005 NEW YORK NY $148,200.00 884
10033 NEW YORK NY $160,000.00 58,259
10002 NEW YORK NY $178,100.00 84,870
10004 NEW YORK NY $181,900.00 1,225
10006 NEW YORK NY $187,500.00 1,447
10009 NEW YORK NY $198,400.00 58,595
10030 NEW YORK NY $212,500.00 25,847
10035 NEW YORK NY $229,200.00 32,702
10029 NEW YORK NY $264,300.00 75,390
10040 NEW YORK NY $275,000.00 46,599
10032 NEW YORK NY $276,900.00 63,842
10018 NEW YORK NY $294,300.00 4,255
10280 NEW YORK NY $318,600.00 6,614
10027 NEW YORK NY $325,000.00 56,168
10022 NEW YORK NY $427,800.00 30,642
10031 NEW YORK NY $431,500.00 60,221
10037 NEW YORK NY $450,000.00 16,984
10026 NEW YORK NY $466,700.00 30,377
10007 NEW YORK NY $570,000.00 3,522
10013 NEW YORK NY $708,300.00 25,042
10069 NEW YORK NY $765,900.00 1,403
10010 NEW YORK NY $875,000.00 26,408
10012 NEW YORK NY $987,500.00 26,000
10001 NEW YORK NY $1,000,001.00 17,310
10014 NEW YORK NY $1,000,001.00 32,667
10003 NEW YORK NY $1,000,001.00 53,673
10016 NEW YORK NY $1,000,001.00 51,217
10023 NEW YORK NY $1,000,001.00 62,206
10025 NEW YORK NY $1,000,001.00 97,086
10036 NEW YORK NY $1,000,001.00 18,751
10011 NEW YORK NY $1,000,001.00 46,669
10028 NEW YORK NY $1,000,001.00 44,987
10024 NEW YORK NY $1,000,001.00 61,414
10128 NEW YORK NY $1,000,001.00 59,856
10021 NEW YORK NY $1,000,001.00 102,078
10017 NEW YORK NY $1,000,001.00 16,201
10044 NEW YORK CITY NY $32,900.00 9,520
10027 NEW YORK CITY NY $325,000.00 56,168
10001 NEW YORK CITY NY $1,000,001.00 17,310
10128 NY NY $1,000,001.00 59,856
10001 NY NY $1,000,001.00 17,310
10027 NY CITY NY $325,000.00 56,168
10012 NY CITY NY $987,500.00 26,000
10001 NY CITY NY $1,000,001.00 17,310
10165 NYC NY $0.00 7
10282 NYC NY $0.00 1,574
10038 NYC NY $46,800.00 15,574
10039 NYC NY $61,000.00 21,737
10034 NYC NY $75,200.00 41,756
10019 NYC NY $112,500.00 36,012
10162 NYC NY $137,500.00 1,726
10005 NYC NY $148,200.00 884
10033 NYC NY $160,000.00 58,259
10002 NYC NY $178,100.00 84,870
10006 NYC NY $187,500.00 1,447
10009 NYC NY $198,400.00 58,595
10030 NYC NY $212,500.00 25,847
10035 NYC NY $229,200.00 32,702
10029 NYC NY $264,300.00 75,390
10040 NYC NY $275,000.00 46,599
10032 NYC NY $276,900.00 63,842
10018 NYC NY $294,300.00 4,255
10280 NYC NY $318,600.00 6,614
10027 NYC NY $325,000.00 56,168
10022 NYC NY $427,800.00 30,642
10031 NYC NY $431,500.00 60,221
10037 NYC NY $450,000.00 16,984
10026 NYC NY $466,700.00 30,377
10007 NYC NY $570,000.00 3,522
10013 NYC NY $708,300.00 25,042
10010 NYC NY $875,000.00 26,408
10012 NYC NY $987,500.00 26,000
10003 NYC NY $1,000,001.00 53,673
10128 NYC NY $1,000,001.00 59,856
10001 NYC NY $1,000,001.00 17,310
10025 NYC NY $1,000,001.00 97,086
10028 NYC NY $1,000,001.00 44,987
10036 NYC NY $1,000,001.00 18,751
10024 NYC NY $1,000,001.00 61,414
10017 NYC NY $1,000,001.00 16,201
10023 NYC NY $1,000,001.00 62,206
10016 NYC NY $1,000,001.00 51,217
10021 NYC NY $1,000,001.00 102,078
10014 NYC NY $1,000,001.00 32,667
10038 PECK SLIP NY $46,800.00 15,574
10009 PETER STUYVESANT NY $198,400.00 58,595
10024 PLANETARIUM NY $1,000,001.00 61,414
10012 PRINCE NY $987,500.00 26,000
10035 RANDALLS ISLAND NY $229,200.00 32,702
10044 ROOSEVELT ISL NY $32,900.00 9,520
10044 ROOSEVELT ISLAND NY $32,900.00 9,520
10035 TRIBOROUGH NY $229,200.00 32,702
10006 TRINITY NY $187,500.00 1,447
10014 VILLAGE NY $1,000,001.00 32,667
10005 WALL STREET NY $148,200.00 884
10035 WARDS IS NY $229,200.00 32,702
10035 WARDS ISLAND NY $229,200.00 32,702
10033 WASHINGTON BRIDGE NY $160,000.00 58,259